[Home]   [Current semester]   [Archive]

Seminar za Logiku, Algebru, DIskretnu Matematiku i teorijsko računarstvo
Logic, Algebra, DIscrete Mathematics and Theoretical Computer Science Seminars

Dobro došli!

SLADIM+ je seminar posvećen oblastima algebre, matematičke logike, diskretne matematike i teorijskog računarstva, kao i međusobnim interakcijama ovih oblasti. Seminar zajednički organizuju četiri katedre Departmana za matematiku i informatiku (PMF, Univerzitet u Novom Sadu): Algebra i teorijsko računarstvo, Primenjena algebra, Matematička logika i diskretna matematika, i Teorijske osnove informatike, u saradnji sa Društvom matematičara Novog Sada.

Sastanci seminara se održavaju sredom od 12:15 u učionici 60 na DMI (ukoliko nije drugačije naznačeno).

Za raspored predavanja u tekućem semestru, kliknite ovde.

U svom sadašnjem obliku, seminar je započeo sa radom u letnjem semestru 2018, a kako bude napredovao, link na arhivu prethodnih semestara će biti postavljen ovde.


Welcome! 

SLADIM+ is a seminar series dedicated to the areas of algebra, mathematical logic, discrete mathematics, and theoretical computer science, as well as to the interactions of these areas. It is jointly organised by four research groups of the Department of Mathematics and Informatics (Faculty of Sciences, University of Novi Sad): Algebra and Theoretical Computer Science, Applied Algebra, Mathematical Logic and Discrete Mathematics, and Theoretical Foundations of Informatics, with a support from the Mathematical Society of Novi Sad.

The seminars take place on Wednesdays at 12:15pm in Room 60 of the DMI (unless indicated otherwise).

For the schedule of the current semester, please click here.

The series was started (in its current form) with the Spring semester 2018, but as the series progresses, a link to the archives will be provided here.

[Home]   [Current semester]   [Archive]